2 – Czy wodorowanie silników jest bezpieczne?

W ciągu naszej kariery przeprowadziliśmy wodorowanie na ponad 200 autach i nie odnotowaliśmy niekorzystnego wpływu tego zabiegu.